E-mail

Privacy

Uw recht op privacy is erg belangrijk voor ons. Als gebruiker kunt u deze site bezoeken terwijl u volledig anoniem blijft, zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Er zijn echter delen van de site waar u gevraagd kan worden om persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld naam, adres en e-mail. Stuurman Coaching gebruikt deze gegevens alleen om contact met u op te nemen met informatie die relevant is voor de redenen waarom u de gegevens aan ons verstrekte. 

Alle gegevens die u aan Stuurman Coaching verstrekt via deze website worden door Stuurman Coaching bewaard en zijn alleen voor Stuurman Coaching toegankelijk. Wij geven geen gegevens van individuele gebruikers vrij aan derden behalve wanneer ons dit verplicht wordt vanuit het toepasselijke recht of gerechtelijke processen. Wanneer dit voorvalt en wij geacht worden de gegevens te verstrekken, zullen wij in alle redelijkheid proberen de hoeveelheid verstrekte gegevens zoveel mogelijk te beperken. Stuurman Coaching kan niet aansprakelijk gesteld worden en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de gegevens. 

Op sommige delen van de site kunt u informatie uploaden die uw identiteit bekend maken. Als u besluit om die delen te gebruiken en u post informatie, dan zal die informatie gepubliceerd worden. Stuurman Coaching is bereid samen te werken wanneer het een justitieel bevel of aanvraag ontvangt van wetshandhavers of rechtbank voor het verstrekken van informatie om de identiteit van personen die informatie gepost hebben op de website vrij te geven. Ook hierbij zullen wij in alle redelijkheid proberen de hoeveelheid verstrekte gegevens zoveel mogelijk te beperken.

Het is belangrijk voor ons dat u het gebruik van de Stuurman Coaching website als positief ervaart. Daarom doen we de toezegging dat we er alles aan zullen doen om uw rechten te respecteren.