E-mail

Copyright

Het geheel van inhoud, pagina's, scripts en iconen over Stuurman Coaching, behoort toe aan Stuurman Coaching, Stuurman IT en/of Pieter Stuurman tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud, scripts en iconen van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.